مرور برچسب

بانک‌های سوئد

تحول دیجیتال صنعت بانکداری در سوئد

صنعت بانکداری سوئد، مدت‌ها به‌عنوان صنعت پیشرو در حوزه دیجیتال مطرح بود با این حال، اخیراً نسبت به سایر صنایع، عقب مانده است. بررسی دقیق‌تر این صنعت، نشان می‌دهد که بانکهای گوش‌های مشکلات کمتری در پیاده‌سازی و انطباق با تحولات دیجیتال…