مرور برچسب

بانک‌های چینی

آیا چین می‌تواند به حضور بانک‌هایش در سوئیفت پایان دهد؟

واقعیت این است که امروزه سوئیفت در کنار تسهیل مبادلات بین بانکی به بازوی تحریمی اروپا و آمریکا برای مقابله با سایر کشورها بدل شده است. حال چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا در تلاش است تا با استقرار سیستمی جایگزین بازوی تحریمی رقبای جهانی خود…