مرور برچسب

بانک‌های چین

چینی‌ها در جنگ بانکی و مالی با آمریکا چه می‌کنند؟

در حالی که مسئولان ارشد مالی و بانکی چین نسبت به تهدیدهای آمریکا برای تحریم سامانه‌های مالی سکوت کرده‌اند، بانک‌های دولتی، کارشناسان و محققان این کشور در حال رایزنی برای مقابله با این وضعیت احتمالی هستند و نسبت به شروع یک جنگ مالی بین دو…