مرور برچسب

بانک استادو

یک باج افزار فعالیت صدها بانک را در شیلی مختل کرد

تمامی شعب بانک استادو در شیلی به دنبال حملات یک باج افزار خطرناک قابلیت خدمات رسانی به مشتریان را از دست دادند. بانک استادو شیلی اعلام کرده که تمامی شعب خود را در تاریخ هفتم سپتامبر به علت حمله باج افزاری تعطیل کرده و این تعطیلی ممکن است…