مرور برچسب

بانک بزرگ آمریکا

بانک آمریکایی ولز فارگو اخراج کارکنان خود را از سر گرفت

شرکت خدمات مالی «ولز فارگو» گفت این شرکت پس از اینکه در ماه مارس به علت شیوع کرونا، اخراج کارمندان را متوقف کرد، از اوایل ماه آگوست، کاهش فرصت های شغلی را از سر می گیرد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی شرکت خدمات مالی «ولز فارگو» گفت این شرکت…