مرور برچسب

بانک شاهی

فیلم/ تاریخچه بانکداری ایران منتظر ساماندهی نگین توپخانه

ساختمان بانک شاهی که بعد از مدتی با نام «بانک بازرگانی» معرفی شد، 12 بهمن 1381 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. بنایی تاریخی که استفاده از عناصر تزیینی معماری ایران، مانند کاسه‌سازی در نیم‌گنبد سردر ورودی، کاشیکاری و گچ‌بری آن را متمایزتر از…