مرور برچسب

بانک گوگل

نگاه گوگل به بانکداری

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک، همه ما منتظر این اتفاق بودیم. شرکت آلفابت (گوگل) اخیراً اعلام کرد که مشتریان به زودی قادر خواهند بود یک حساب بانکی به پشتیبانی گوگل در گوگل ولت خود داشته باشند. اکنون هر مشتری که دارای این نوع حساب بانکی…