مرور برچسب

بحران بازار پول

ظاهر آراسته و توان وام‌دهی پایین بانک‌ها

نظام بانکی کشور به دلیل عدم ارزیابی دقیق کیفیت دارایی‌ها؛ علیرغم اینکه ظاهر بهتری پیدا می‌کند، اما در عمل توان وام‌دهی کافی نداشته و نمی‌تواند در سال جهش تولید نقش شایسته ایفا کند. نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر فاقد نظارت موثر و به روز…