مرور برچسب

بخشش جرایم تسهیلات

بخشش جرایم تسهیلات زیر 100میلیون تومان با سررسید سال 97

در حالی که بانک مرکزی تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان با سررسید نهایی سال 97 و قبل از آن را مشمول بخشش سود و جرایم دانسته بود با اصلاح بخشنامه، تسهیلات با سررسید 97 را هم مشمول این قانون اعلام کرد. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در صورتی…