مرور برچسب

بدهی‌های بانک مرکزی

جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی/ دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد شد

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال 99 به 5507.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 21.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال 99 به…