معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

برداشت بدون کارت بانک مسکن

سرویس «بازی‌محور» جدید برای مشتریان بانک مسکن

بانک مسکن با طراحی یک سامانه بازی‌محور و با بهره‌گیری از رویکردهای به‌روز بانکداری الکترونیک زمینه افزایش استفاده از سرویس «برداشت بدون کارت» را برای مشتریان خود فراهم کرده است. گیمیفیکیشن (gamification) یا بازی‌وارسازی به این معنی است…