معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

برداشت تجمعی اقساط

برداشت تجمعی اقساط بانک رفاه چیست؟

در راستای تکمیل و ارتقاء خدمات الکترونیک بانکی و ارائه خدمات روزآمد به مشتریان، خدمت برداشت تجمعی اقساط به عنوان یکی از خدمات متمایز و منحصر به فرد جهت جذب مشتریان جدید و افزایش درآمدهای کارمزدی طراحی و اجرا شده است.