مرور برچسب

برداشت تجمعی اقساط

خدمت برداشت تجمعی اقساط در بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران در راستای تکمیل و ارتقاء خدمات الکترونیکی خود از 5 سال پیش نسبت به ارائه خدمت برداشت تجمعی اقساط اقدام کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای فراهم سازی امکان خرید اقساطی مستمری…