معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

برداشت وجه بدون کارت بانک رفاه

روش برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک رفاه + راهنمای تصویری

بانک رفاه در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، نسبت به راه اندازی خدمت برداشت بدون کارت، با استفاده از کد اختصاصی و رمز دوم کارت اقدام نموده است. فرآیند و نکات روش برداشت وجه بدون کارت   مراجعه…