مرور برچسب

برداشت وجه بدون کارت

روش برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک رفاه + راهنمای تصویری

بانک رفاه در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، نسبت به راه اندازی خدمت برداشت بدون کارت، با استفاده از کد اختصاصی و رمز دوم کارت اقدام نموده است. فرآیند و نکات روش برداشت وجه بدون کارت   مراجعه…

اینوگرافیک/ روش برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک تجارت

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که  کارت بانکی خود را به همراه نداشته باشید. اما اگر مشتری بانک تجارت هستید اصلا جای نگرانی نیست. خدمات بدون کارت بانک تجارت این امکان را فراهم کرده است تا بدون در اختیار داشتن کارت بانکی به راحتی از…

روش برداشت وجه بدون کارت بانک ملت

آیا با خدمت برداشت بدون کارت بانک ملت آشنایی دارید؟ بانک ملت این خدمت را به عنوان قابلیت جدید پایانه های خودپرداز درمواقع اضطراری و عدم دسترسی به کارت، جایگزین کارت بانکی کرده است. به منظور استفاده از سرویس برداشت وجه بدون کارت مشتری…