مرور برچسب

بررسی تراکنش‌های بانکی

اینفوگرافیک / شرط پذیرش اظهار مودیان مالیاتی درباره تراکنش‌های بانکی

براساس نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات دو شرط برای پذیرش اظهار مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از دغدغه‌های مودیان مالیاتی موضوع نحوه قبول اظهارات مکتوب شده آنها برای پرداخت مالیات موضوع تراکنش‌های بانکی است. طی…

تشریح رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را تشریح کرد. محمود علیزاده با اشاره به نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای سال 99، اظهار داشت: دو موضوع در این زمینه وجود دارد؛ 1- مربوط به رسیدگی های قبل از سال 95…

اینفوگرافیک / کدام تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات نمی‌شوند؟

براساس دستورالعمل نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی به منظور دریافت مالیات، برخی تراکنش‌ها اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند. طبق قانون مالیات های مستقیم از سال 99 شیوه اخذ مالیات علی الراس به تاریخ می پیوندد. از این رو باید مستندات…

نحوه بررسی و رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های مشکوک بانکی مشخص شد

رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. بخشنامه نحوه بررسی و…