مرور برچسب

برنامه اقتصادی

نامزدهای ریاست جمهوری برنامه اقتصادی روشنی ندارند

یک کارشناس اقتصادی گفت: اولین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که کاندیداها برنامه اقتصادی دقیق و روشنی ندارند و صرفا به بیان کلی و بدیهیات گویی چون تقویت تولید، رشد صادرات و ... بسنده کردند.