مرور برچسب

برنامه بانک صنعت و معدن در سال 99

افزایش اختیارات شعب؛ یکی از مهمترین سیاست‌های اعتباری و راهبردی بانک صنعت و معدن

دکتر حسین مهری در نشست تبیین سیاست‌های اعتباری و راهبردی بانک صنعت و معدن در سال 99 از افزایش اختیارات شعب این بانک به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های سال جاری نام برد و گفت: این اقدام به منظور تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مشتریان در سال…