مرور برچسب

بلیت افزارهای توسن‌سها

تکمیل زنجیره بلیت‌افزاری توسن‌سها با ده سامانه نرم‌افرازی

یکی از مولفه‌های اصلی در شهر هوشمند، استفاده از سامانه‌های هوشمند در حمل‌و‌نقل شهری است. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این سامانه‌ها با بکارگیری تکنولوژی‌های نوین، ابزارهای لازم را برای کنترل و مدیریت پرداخت‌های خرد شهری فراهم…