مرور برچسب

بلیت الکترونیکی

پرداخت بدون تماس در حلقه باز؛ آینده حمل و نقل عمومی

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک، در آینده مشتریان حمل و نقل عمومی چه روش پرداختی را می‌پسندند؟ بیش از 150 سال است که حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، به جزئی از زیرساخت‌های تقریباً تمام شهرهای کشورهای جهان تبدیل شده است. متروها، قطارهای…