مرور برچسب

بهترین روش تامین مالی

راهکار برای شرکت‌هایی که نمی‌خواهند سهام‌شان را در بورس عرضه کنند

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران  گفت: بهترین روش تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار سهام است. شرکت‌ها می‌توانند درصورتی ‌که تمایل به عرضه سهام خود در بورس نداشتند، پروژه‌ای را در بورس عرضه و برای هر فعالیت خود از مشاور و…