مرور برچسب

بیمه‌آسیا

جزایر کیش و هندورابی تحت پوشش بیمه ‌آسیا

بیمه‌ آسیا در ادامه توسعه فعالیت خود در خلیج فارس، کلیه شرکت ها و کارکنان تحت پوشش سازمان منطقه آزاد کیش و بومیان جزایر کیش و هندورابی را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی قرار داد. به گزارش روابط عمومی بیمه ‌آسیا و در پی…