مرور برچسب

بیمه‌های عمر آسیا

بخشودگی جرایم دیرکرد وام بیمه گذاران بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا

بیمه آسیا جرایم دیرکرد وام‌های اخذ شده بیمه گذاران بیمه‌های عمر و پس‌انداز را دریافت نمی کند. به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و بنا بر اعلام مدیریت بیمه های عمر و پس انداز، بیمه آسیا با هدف کمک و مساعدت به کسب و کار بیمه گذاران بیمه های…