مرور برچسب

بیمه بیکاری کرونا

مبلغ پرداختی بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه مشاغل کم خطر تا پایان فروردین بیمه بیکاری دریافت می کنند گفت: امیدواریم در هفته آینده مبلغ بیمه بیکاری از سوی ستاد مقابله با کرونا نهایی شود. مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از…