مرور برچسب

بیمه نامه شخص ثالث خودرو

توضیح بیمه مرکزی درباره صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو

بیمه مرکزی با ارسال پیامک به آن تعداد از بیمه گذاران که به صورت الکترونیکی و یا حضوری جهت اخذ بیمه نامه اقدام کرده، ولی بیمه نامه خودرو ایشان به دلیل عدم تخصیص کد یکتا در سامانه سنهاب صادر نشده است، اطمینان داد که هیچگونه مشکلی در این…