مرور برچسب

بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک

رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات…