معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

تبدیل شماره حساب تجارت به شبا

روش تبدیل شماره شبا و شماره حساب بانک تجارت

بانک تجارت این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا بتوانند شماره حساب خود را به شبا تبدیل کنند. همچنین تبدیل شماره شبای خود به شماره حساب را به راحتی انجام دهند. جهت دریافت شماره شبا و حساب بانک تجارت، بر روی کلید کلیک کنید. تبدیل…