معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

تسهیلات بانک توسعه تعاون

درخواست غیرحضوری تسهیلات بانک توسعه تعاون برای شرکت‌های دانش بنیان

بانک توسعه تعاون در راستای تسهیل در فرآیند ارائه تسهیلات به متقاضیان شرکتهای دانش بنیان اقدام به فعال سازی درخواست غیرحضوری تسهیلات و ضمانت نامه از طریق پورتال بانک نموده است و براین اساس متقاضیان می توانند با انجام فرایند ذیل نسبت به ارسال…