مرور برچسب

تلفنبانک ملی

چگونه از تلفن بانک ملی استفاده کنیم؟

بانک ملی ایران به منظور رفاه حال مشتریان محترم در جهت ارائه خدمات بانکی اعم از اطلاع از مانده حساب ، گردش حساب و پرداخت قبوض خدماتی و کاهش مدت انتظار در شعب بانک و سفرهای درون شهری اقدام به راه اندازی سیستم تلفن بانک ملی نمود. شماره…