مرور برچسب

توسعه سوپرمارکت بانکی

انعقاد تفاهم‌نامه توسعه سوپرمارکت بانکی برای مشتریان شرکتی

تفاهم‌نامه توسعه سوپرمارکت بانکی برای مشتریان شرکتی بانک‌های مختلف میان شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق و شرکت فرابوم کسب‌و کار نوآوری باز با حضور دکتر علی حکیم جوادی، مدیرعامل گروه بهسازان فردا، علی گلزاری، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق…