مرور برچسب

توسعه محصولات سیمرغ تجارت

رویکرد سیمرغ تجارت در توسعه محصولات و خدمات

امروزه با افزایش تنوع محصولات و راهکارهای کسب‌وکارهای مختلف همانند کسب‌وکارهای مرتبط به صنعت IT، نیاز به ایجاد تیم محصول در سازمان بیش از پیش احساس می‌شود. در این تیم، مدیر محصول در نقش رهبر یک ارکستر باید اطمینان پیدا کند که تمامی اعضای…