مرور برچسب

ثبت شرکت

سواستفاده از کارتن‌خواب‌ها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی

یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. استفاده از کارتن‌خواب‌ها برای ثبت شرکت  حسین تاجیر…