مرور برچسب

ثبت نام غیرحضوری اینترنت بانک دی

چگونه بدون مراجعه به شعبه اینترنت بانک دی را فعال کنیم؟

با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب، سرویس ثبت نام غیرحضوری اینترنت بانک دی راه اندازی شد. به منظور ارائه حداکثری خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه مشتریان به شعبه، مشتریانی که تاکنون کاربر…