معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

ثبت چک از طریق بانک پاسارگاد

راه‌اندازی “سامانه مدیریت چک (صیاد)” در سایت بانک پاسارگاد

"سامانه مدیریت چک (صیاد)" در سایت بانک پاسارگاد راه‌اندازی شد. سامانه مدیریت چک (صیاد) بانک پاسارگاد، شامل خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک از تاریخ 1399/12/30 در سایت بانک پاسارگاد در اختیار عموم مشتریان قرار خواهد گرفت. مشتریان…