معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

ثبت چک با اپلیکیشن سکه

خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با اپلیکیشن سکه

امکان ثبت، تایید دریافت، انتقال و استعلام چک در «اپلیکیشن سکه» ایجاد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، با توجه به اطلاعیه‌های بانک مرکزی، چک های جدید که با رنگ بنفش از ابتدای سال 1400 چاپ و منتشر می شود باید هنگام صدور، دریافت…