مرور برچسب

جریمه عدم نصب کارتخوان

کدام مشاغل امسال باید از صندوق فروش استفاده کنند؟

براساس فراخوان سازمان مالیاتی 15 گروه شغلی و حرفه باید از اول سال جاری از سامانه صندوق فروش متصل به شبکه پرداخت بانکی استفاده کنند و در غیر اینصورت از همه تسهیلات مالیاتی محروم و مشمول جریمه خواهند شد. شهریور ماه سال 98 سازمان امور مالیاتی…

الزام مشاغل به نصب کارتخوان چه بود و چه شد؟

شفاف‌سازی درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به حسابرسی مالیاتی، 15 گروه از فعالان اقتصادی را ملزم به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرد که سال گذشته، تنها 50 درصد پزشکان از این قانون تمکین کردند و این سازمان صاحبان مشاغل مشمول این قانون را…

برای تمکین مشاغل از نصب کارتخوان چه باید کرد؟

سازمان امور مالیاتی از شهریور امسال معادل 15 گروه از فعالان اقتصادی که حدود 50 شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده…