مرور برچسب

جعل چک

روش‌های کلاهبرداران برای خرید و فروش و جعل چک

مدتی است که دستگیری باندهای مختلف کلاهبردار در زمینه جعل و خرید و فروش چک در کشور افزایش یافته است. انتظار می رود تا زمان اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی، این وضعیت ادامه داشته باشد.  نزدیک به دو ماه از خبر دستگیری باند خرید…