مرور برچسب

جلوگیری از خلق پول

بانک مرکزی نتوانست جلوی خلق پول توسط بانک ها را بگیرد/ جزو ۵ کشور دنیا در تورم ۲ رقمی هستیم

کارشناس اقتصادی با بیان این که جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم گفت: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.