مرور برچسب

جمع عمومی سالیانه شرکت ایران کیش

مجمع عمومی سالیانه ایران کیش برگزار شد / به ازای هر سهم چقدر سود تقسیم شد؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار و این شرکت برای هر سهم 86 ریال سود تقسیم کرد. در مجمع عمومی عادی سالیانه ایران کیش چه گذشت؟ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش منتهی به سال مالی…