مرور برچسب

جی‌پی مورگان

جی‌پی مورگان با زرنگی از بسته کمک به کرونا پول گرفت

بزرگترین بانک آمریکا، جی‌پی مورگان، به همراه چند بانک بزرگ دیگر توانستند از طریق اعلام هزینه، بخش بزرگی از بسته کمک به کرونا را به خود اختصاص دهند. به گزارش راشاتودی، بزرگترین بانک آمریکا، جی‌پی مورگان، به همراه چند بانک بزرگ…