مرور برچسب

حذف صفرها از پول ملی

زمان چاپ اسکناس‌های بین‌نسلی

 بانک مرکزی از چاپ اسکناس 10هزار تومانی و ایران چک 100 هزار تومانی تا پایان سال، خبر داد. مسوولان بانک مرکزی دلیل کمرنگ بودن 4 صفر اسکناس‌ها و ایران چک‌های جدید را به علت قطعی نشدن طرح جایگزینی تومان به‌جای ریال دانستند. در حال‌حاضر…