مرور برچسب

حذف قبض کاغذی گاز

دریافت قبض گاز از طریق سامانه پیامکی + آموزش

قبض کاغذی گاز هم همانند قبض‌های آب و برق چند وقتی است که حذف شده و سوالاتی را در ذهن مشترکان مطرح کرده است.  قبوض کاغذی گاز چند وقتی است که هم همانند قبض‌های آب و برق حذف شده است. این در حالی است که حدود 24 میلیون نفر مشترک گاز…