مرور برچسب

حذف پول از خریدهای خرد

راهکار حذف پول فیزیکی، کیف پول الکترونیک است ولی استاندارد نداریم

همواره شنیدایم که پول کثیف است و پس از دست زدن به آن باید دست‌هایمان را بشوئیم. اما بعد از شیوع ویروس کرونا می‌بینیم افراد علاوه بر دستان خود، پول‌های خود را هم می‌شویند! حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نمی‌شود پول نقد را از زندگی و مراودات…