مرور برچسب

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه‌ها جدی است؟

تکلیف حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی برای چندمین سال متوالی، در حالی پیش روی دولت قرار دارد که حداقل می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان از محل آن در شرایط موجود صرفه‌جویی کند، اما این که دولت به حذف پردرآمدها وارد می‌شود یا این که مانند گذشته…