مرور برچسب

حذف یارانه نقدی

یارانه نقدی چه کسانی در سال آینده حذف می‌شود؟

این اولین بار نیست که موضوع شناسایی خانوارهای برخوردار با هدف حذف آنها از فهرست دریافت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. با این حال ورود موضوع یارانه به وادی سیاست و تبدیل آن به ابزاری برای گروکشی های سیاسی…