مرور برچسب

حساب‌های بانکی فاقد هویت

حساب‌های بانکی فاقد هویت مسدود می‌شوند

بند الحاقی 9 لایحه بودجه سال 99 که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، قصد دارد تا برای ایجاد اتاق شیشه ای تراکنش‌های بانکی  و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی…