مرور برچسب

حساب‌های شخصی

نقش تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در شفاف سازی فعالیت اقتصادی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب های شخصی و حقوقی بوده ایم گفت: اصل اقدام بانک مرکزی برای جداسازی حساب های شخصی و تجاری یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می‌شود. طهماسب مظاهری با اشاره به…