مرور برچسب

حساب بانکی تجاری

چند حساب بانکی تجاری سازی شد؟/عدم اتصال ۱۵ بانک به سامانه

مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.