مرور برچسب

حساب بانکی توسعه تعاون

دسترسی به‌ حساب بانکی از طریق شماره سریال کد ملی امکان‌پذیر است؟

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون، ضمن تأکید بر امنیت اطلاعات حساب افراد نزد این بانک، لزوم هوشیاری مشتریان در حفاظت از اطلاعات هویتی و بانکی خود را خواستار شد. علی یکتا، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه…