مرور برچسب

حسام حبیب‌اله

جیرینگ در مسیر توسعه “جیرینگ بوم”

مدیرعامل جیرینگ :هر کیف پولی برای اینکه فراگیر شود و برای کاربر جذاب‌تر باشد نیازمند شبکه پذیرندگی و پذیرنده‌های بزرگ است. اولین اقدام ما در این حوزه انعقاد قرارداد با مجموعه انیاک و به تبع آن مجموعه افق کوروش بود که به تبع آن کیف پول…