مرور برچسب

حق بیمه شخص ثالث سال ۹۹

جزییات حق بیمه شخص ثالث خودروها در سال 99

بیمه مرکزی جزئیات افزایش بیمه حق ثالث را اعلام کرد. بر این اساس، حق بیمه ثالث خودروهای کمتر از چهار سیلندر برابر با 14 میلیون و 142هزار ریال و خودروهای پیکان،  پراید و سپند معادل 16 میلیون و747 هزار ریال تعیین شده است. نرخ حق…